Miesiąc: luty 2021

Centrum Medycyny Translacyjnej

Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW łączy w sobie trzy ważne ośrodki badawcze, których celem jest prowadzenie nowatorskich analiz z pogranicza medycyny weterynaryjnej i medycyny – Weterynaryjne Centrum Badawcze, Centrum Badań Biomedycznych, Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW. Dyrektorem nowej…

Testy respiratora Ventil w Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW:

W Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie  przeprowadzane są badania  dotyczace bezpieczeństwa stoswania aparatu Ventil, opracowanego w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN przez zespół prof. M. Darowskiego. Jest to urządzenie, ktore umożliwia niezależną wentylację obu płuc…