Centrum Medycyny Translacyjnej-historia powstania kompleksów laboratoryjnych składających się na CMT

Na Centrum medycyny Translacyjnej SGGW składają się kompleksy laboratoriów: Weterynaryjne Centrum Badawcze, Centrum Badań Biomedycznych i Centrum medycyny Regeneracyjnej. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat byliśmy świadkami otwarć i rozkwitu poszczególnych tych jednostek. Film pokazuje najważniejsze momenty: podpisywanie kolejnych umów na budowę jednostek, a także ceremonie ich otwarcia, współpracę z ekspertami i naukowcami z innych ośrodków akademickich z całego świata oraz wiodącymi firmami biotechnologicznymi, medycznymi. Widzowie będą mieli szansę zobaczyć, że trzech kolejnych Rektorów SGGW uczestniczyło w rozwoju Centrum Medycyny Translacyjnej. Wszystkie jednostki spina postać ich twórcy i pomysłodawcy – Profesora Zdzisława Gajewskiego – wieloletniego Kierownika Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką SGGW, a dziś Dyrektora Centrum Medycyny Translacyjnej naszej uczelni.