Testy respiratora Ventil w Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW:

W Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie  przeprowadzane są badania  dotyczace bezpieczeństwa stoswania aparatu Ventil, opracowanego w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN przez zespół prof. M. Darowskiego. Jest to urządzenie, ktore umożliwia niezależną wentylację obu płuc pacjenta wymagającego intensywnej opieki medycznej. W związku z ograniczeniami systemu lecznictwa i w sytuacji kryzysowej urządzenie to może zostać użyte do jednoczesnej wentylacji dwóch pacjentów. To szczególnie ważne w obliczu obecnej pandemii.

Przedmiotem badań jest ocena bezpieczeństwa i efektywności jednoczesnej wentylacji dwóch zwierząt przy użyciu jednego respiratora oraz urządzenia Ventil na świniach w znieczuleniu ogólnym, a także określenie przenikania patogenów między torami powietrznymi urządzenia, a w konsekwencji między układami oddechowymi zwierząt.

Za badania odpowiada zespół naukowców SGGW pod kierownictwem prof. dr. hab. Zdzisława Gajewskiego i  prof. dr. hab. Romualda Zabielskiego oraz z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN pod kierownictwem prof. dr. hab. Adama Lieberta i prof. dr. hab. Piotra Ładyżyńskiego. Klinika Chrób Dużych Zwierząt SGGW kierowana przez profesora Zdzisława Gajewskiego jest znaczacym ośrodkiem w kraju i na świecie z zakresu medycyny translacyjnej, czyli przenoszenia efektow badań weterynaryjnych do leczenia ludzi.