Podpisanie umowy na budowę Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW

SGGW otrzyma ponad 66,6 mln zł z UE na rozwój zaplecza naukowo-badawczego

Do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego trafi wsparcie unijne na utworzenie Centrum Medycyny Regeneracyjnej i zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej, która umożliwi rozwój innowacyjnych badań w obszarze nauk klinicznych, fizjologicznych oraz zaawansowanej medycyny regeneracyjnej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 66,6 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i rektor SGGW w Warszawie Wiesław Bielawski.

Inwestycja polega na utworzeniu nowych laboratoriów oraz adaptacji istniejących pomieszczeń dla celów Centrum Medycyny Regeneracyjnej, a tym samym utworzeniu zintegrowanego zespołu laboratoriów wyposażonych w innowacyjną aparaturę do badań na zwierzętach. W CMR realizowane będą nowoczesne projekty na pograniczu medycyny i weterynarii, zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą „jeden świat – jedno zdrowie”, w zakresie fizjologii i patofizjologii chorób, badania chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz nowatorskie badania z zakresu wysoko wyspecjalizowanej medycyny regeneracyjnej.

Dzięki zakupieniu nowoczesnej i unikatowej w skali kraju i świata aparaturze Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką zyskają ogromny potencjał, aby w jeszcze większym stopniu niż dotychczas włączyć się w realizację projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w zakresie stosowania nowych technik badawczych, leczenia czy diagnozowania dla lekarzy medycyny i weterynarii oraz biologów biotechnologów. W nowych laboratoriach i pracowniach będą prowadzone badania eksperymentalne dotyczące terapii chorób i rozwoju nowych technik badawczych w zakresie szeroko pojętych nauk weterynaryjnych, biomedycznych i przyrodniczych. Będzie też możliwe prowadzenie ultranowoczesnych interdyscyplinarnych i innowacyjnych badań z pogranicza nanotechnologii, inżynierii tkankowej oraz transplantologii.

Centrum Medycyny Regeneracyjnej stworzy niezwykłe możliwości badań w obszarze nauk klinicznych, fizjologicznych i biologii molekularnej w oparciu o nowoczesne techniki badawcze, odpowiadające najwyższym światowym standardom. Planowane badania przyczynią się do przyspieszenia tempa rozwoju nauk weterynaryjnych, medycznych i biotechnologicznych w Polsce.