Zmarł prof. dr hab. Zdzisław Boryczko

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11 kwietnia 2022 roku zmarł Prof. dr
hab. Zdzisław Boryczko emerytowany profesor zwyczajny Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Profesor Zdzisław Boryczko był wieloletnim Kierownikiem Zakładu Rozrodu
Zwierząt Instytutu Chorób Niezakaźnych, Kierownikiem Katedry Rozrodu
Zwierząt z Kliniką a następnie Katedry Nauk Klinicznych Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej SGGW. Po przejściu na emeryturę kontynuował pracę w
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i
Nauk o Zwierzętach; Instytut Weterynarii 
Promotor Z. Boryczko był promotorem wielu prac doktorskich i opiekunem prac
habilitacyjnych. Był członkiem Komitetu Biologii Rozrodu PAN, Polskiej
Akademii Umiejętności; Wydział IV Przyrodniczy; Komisja Nauk Rolniczych,
Leśnych i Weterynaryjnych, Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Towarzystwa
Biologii Rozrodu.
Dorobek naukowo-badawczy prof. Zdzisława Boryczki (autorstwo lub
współautorstwo) liczy ponad 170 prac, na które składają się prace
oryginalne, przeglądowe i monograficzne oraz doniesienia konferencyjne.
Wypromował wielu magistrów, doktorów, spośród których kilku uzyskało tytuł
profesora. Jego zaangażowanie naukowo-badawcze i kliniczne, a przede
wszystkim umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką kliniczną
pozwoliły Mu uzyskać pozycję autorytetu w zakresie rozrodu zwierząt,
andrologii i biotechnologii rozrodu zarówno w kraju jak i zagranicą.  


Niech spoczywa w spokoju 

Przyjaciele i Współpracownicy 
z Centrum Medycyny Translacyjnej 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 13 kwietnia 2022 roku, o godzinie
10 w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Borkowska
1, w Starej Miłosnej, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu na Cmentarzu
Parafialnym ul. Gościniec 2, w Starej Miłosnej.