Uroczyste Otwarcie Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW

15.12.2021 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW, zespołu ultranowoczesnych laboratoriów wyposażonych w aparaturę, która pozwoli prowadzić badania wdrożeniowe, wykorzystywane w medycynie weterynaryjnej oraz medycynie ludzkiej. W uroczystości oprócz władz uczelni: JM Rektora SGGW, prof. Michała Zasady, Prorektora ds. Nauki, prof. Tomasza Okruszki, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Marty Mendel, Kanclerza SGGW, dr. Władysława Skarżyńskiego oraz dyrektorów i przedstawicieli poszczególnych instytutów SGGW, wzięli udział: prof. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, Adam Niedzielski – Minister Zdrowia, Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Wiesław Raboszuk, JE Ks. Kardynał Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski, JE Abp. Józef Górzyński, Poseł Czesław Siekierski i wiele innych znamienitości ze świata nauki, nowoczesnych technologii i medycyny. Zebranych przywitał Dyrektor CM, prof. Zdzisław Gajewski