Upowszechnianie osiągnięć i działań Medycyny Translacyjnej wśród młodzieży województwa mazowieckiego”

Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z Fundacją Polski Instytut Rozwoju Rodziny realizuje zadanie publiczne pn. „Upowszechnianie osiągnięć i działań Medycyny Translacyjnej wśród młodzieży województwa mazowieckiego”.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Celem projektu jest upowszechnienie osiągnięć Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW poprzez działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne przygotowane przez ekspertów CMT SGGW w Warszawie. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego.

W ramach realizacji projektu w dniach 3-4 listopada odbędą się spotkania, które umożliwią uczestnikom poznanie zakresu działalności Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW.

W zajęciach weźmie udział młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie, z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz z XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana K. Norwida w Warszawie.