Tworzymy nową jakość

W lipcu 2018 roku decyzją Zarządu województwa mazowieckiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otrzymała ponad 66,6 mln zł dofinansowania na utworzenie Centrum Medycyny Regeneracyjnej (CMR) i zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej. Inwestycja, która została wpisana na listę Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, umożliwi rozwój innowacyjnych badań w obszarze nauk klinicznych, fizjologicznych oraz zaawansowanej medycyny regeneracyjnej.

Całkowita wartość projektu to ponad 87,8 mln zł. Inwestycja objęła budowę nowych laboratoriów oraz adaptację (rozbudowę) istniejących pomieszczeń dla celów Centrum Medycyny Regeneracyjnej, tak by utworzyć zintegrowany zespół laboratoriów wyposażonych w innowacyjną aparaturę do badań na zwierzętach.

W CMR realizowane będą nowoczesne projekty z pogranicza medycyny i weterynarii, zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą „jeden świat – jedno zdrowie”, w zakresie fizjologii i patofizjologii chorób, badania chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz nowatorskie badania z zakresu wysoko wyspecjalizowanej medycyny regeneracyjnej, odpowiadające najwyższym światowym standardom.

Utworzenie CMR na SGGW