Światowej sławy ekspert w Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW

Dziś wspominamy jak 28. stycznia ubiegłego roku Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odwiedził prof. Stefan Badylak, światowej sławy ekspert w zakresie Medycy Regeneracyjnej, który jest twórcą przełomowej metody odtwarzania mięśni za pomocą naturalnie występującej w organizmach zwierząt macierzy pozakomórkowej (ECM).

Profesor od lat ściśle współpracuje z Prof. Zdzisławem Gajewskim, Dyrektorem Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW oraz naukowcami z tej jednostki. Prof. Badylak odwiedził ultranowoczesny kompleks laboratoriów, na który składa się Weterynaryjne Centrum Badawcze, Centrum Badań Biomedycznych oraz tworzące się wówczas Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW. Dziś jesteśmy już w przede dniu otwarcia CMR. W jednostce realizowane będą nowoczesne projekty na pograniczu medycyny i weterynarii, zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą „jeden świat – jedno zdrowie”, w zakresie fizjologii i patofizjologii chorób, badania chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz nowatorskie badania w zakresie wysoce wyspecjalizowanej medycyny regeneracyjnej. Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW stworzy niezwykłe możliwości badań w obszarze nauk klinicznych, fizjologicznych i biologii molekularnej w oparciu o nowoczesne techniki badawcze, odpowiadające najwyższym światowym standardom. Planowane badania przyczynią się do przyspieszenia tempa rozwoju nauk weterynaryjnych, medycznych i biotechnologicznych w Polsce.