SGGW dołączyła do Wspólnej Szkoły Doktorskiej Medycyny Translacyjnej

Rektor SGGW i Dyrektor CMKP złożyli podpisy pod aneksem o dołączeniu SGGW do Wspólnej Szkoły Doktorskiej Medycyny Translacyjnej.8 marca 2021 r. prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Dyrektor CMKP oraz JM prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada – Rektor SGGW, złożyli podpisy pod aneksem o dołączeniu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego do Wspólnej Szkoły Doktorskiej Medycyny Translacyjnej.

Tym samym SGGW dołącza do grona organizatorów Szkoły jako druga uczelnia.

Współorganizatorami Szkoły są: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Instytut Hematologii i Transfuzjologii i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Podpisanie Aneksu przez wszystkich współorganizatorów Szkoły wzbogaci realizację programu kształcenia doktorantów i wspieranie ich rozwoju naukowego w kolejnej dyscyplinie naukowej, jaką jest weterynaria.

Podczas rozmów towarzyszących podpisaniu dokumentów przedstawiciele władz obu uczelni podkreślali, że ich intencją jest rozszerzanie wachlarza wspólnych działań badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych.

źródło: https://www.sggw.pl/sggw-dolaczyla-do-wspolnej-szkoly-doktorskiej-medycyny-translacyjnej