Naukowcy z Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW prowadzą zajęcia terenowe dla studentów kierunku Weterynaria

Dyrektor Centrum Medycyny Translacyjnej, prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, dr Maria Sady oraz dr Artur Jabłoński prowadzą zajęcia terenowe dla studentów kierunku Weterynaria. Dziś gościmy ogromnym, obejmującym ponad 5000ha gospodarstwie Pana Dariusza Matkowskiego w Słońsku, które specjalizuje się w hodowli bydła mięsnego. Do Pana Matkowskiego należy także największa stadnina w Polsce, w której hodowane są konie zimnokrwiste. Studenci pod bacznym okiem kadry CMT SGGW odbywają tutaj zajęcia z rozrodu.