Kategoria: News

Upowszechnianie osiągnięć i działań Medycyny Translacyjnej wśród młodzieży województwa mazowieckiego”

Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z Fundacją Polski Instytut Rozwoju Rodziny realizuje zadanie publiczne pn. „Upowszechnianie osiągnięć i działań Medycyny Translacyjnej wśród młodzieży województwa mazowieckiego”. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu…