Autor: Maria Adamczewska

Upowszechnianie osiągnięć i działań Medycyny Translacyjnej wśród młodzieży województwa mazowieckiego”

Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z Fundacją Polski Instytut Rozwoju Rodziny realizuje zadanie publiczne pn. „Upowszechnianie osiągnięć i działań Medycyny Translacyjnej wśród młodzieży województwa mazowieckiego”. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu…

Nabór do Szkoły Doktorskiej Medycyny Translacyjnej

Wspólna Szkoła Doktorska Dyrektor Szkoły Kształcenia Doktorantów, Dziekandr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP Zastępca Dyrektora Szkoły Kształcenia Doktorantów, Prodziekandr hab. n. med. Monika Duda, prof. CMKP  Kontakt:szkola.doktorska@cmkp.edu.plul. Marymoncka 99/103 pok. 412 (IV piętro) dr Natalia Mroczektel. 22-5693-824natalia.mroczek@cmkp.edu.pl Teresa Gdaktel. 22-5693-825teresa.gdak@cmkp.edu.pl SZKOŁA DOKTORSKA…

Zajęcia terenowe prowadzone przez pracowników Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW dla studentów kierunku weterynaria

Dyrektor Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW, prof. dr hab. Zdzisław Gajewski wraz ze swoimi współpracownikami od lat prowadzi terenowe zajęcia dydaktyczne, które cieszą się ogromnym uznaniem i popularnością pośród studentów kierunku weterynaria. Młodzi adepci sztuki weterynaryjnej…