Autor: Maria Adamczewska

Otwarcie Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW

Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW (CMT-SGGW) to pierwszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych tego typu ośrodków na świecie, wyposażony w unikatową, niezwykle zaawansowaną technologicznie infrastrukturę badawczą. Jego misją jest optymalne wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego i dydaktycznego medycyny, medycyny  weterynaryjnej i biotechnologii na potrzeby rozwoju medycyny…

Testy respiratora Ventil w Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW:

W Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie  przeprowadzane są badania  dotyczace bezpieczeństwa stoswania aparatu Ventil, opracowanego w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN przez zespół prof. M. Darowskiego. Jest to urządzenie, ktore umożliwia niezależną wentylację obu płuc…